VOORKOMEN IS BETER DAN REPAREREN

Duurzame omgang met energie schuilt voor een belangrijk deel in systeemonderhoud. Juist voor grote systemen. Door zowel het rendement als kwetsbare componenten langer in topvorm te houden, wordt de levensduur van een installatie aanzienlijk langer. Daarnaast treedt er minder verspilling van materiaal, manuren en energie op. Met een aanzienlijke kostenbesparing als bijkomend voordeel.

Het draait om de binnenkant

De SCIOS-certificering is al jarenlang de norm bij het onderhoud van grote klimaatsystemen. Hoewel over de betrouwbaarheid van deze certificering geen twijfel bestaat, is deze niet volledig. Er wordt voornamelijk naar emissie gekeken. Terwijl juist ook de binnenkant van een installatie bepalend is voor het functioneren. Hoe schoner een systeem, hoe beter het functioneert en hoe hoger het rendement.

Bij professionele systemen met een groot vermogen is onderhoud cruciaal. Elke besparing in onderhoud en energieverbruik levert een aanzienlijk schaalvoordeel op. Voor zowel installateurs als beheerders. Speciaal daarvoor heeft Fernox het Onderhoudsprotocol Systeemwater ontwikkeld.

Het Onderhoudsprotocol Systeemwater is gestoeld op tientallen jaren ervaring met onderhoud, reiniging en bescherming. Onze theoretische en praktische kennis strekt zich uit over zowel de chemische als de installatie-aspecten van systeemwater. Plus het onderhouden daarvan. Niet voor niets is Fernox al jaren de marktleider in de branche.

Grote instellingen en bedrijven zoals woningbouwverenigingen, vastgoedmanagers, adviseurs en overheidsinstanties mogen we al jarenlang tot onze klantenkring rekenen. Behalve in klinkende resultaten blinkt het protocol ook nog eens uit in eenvoud. Omdat we elk systeem van binnen en van buiten kennen. Omdat we uw branche kennen en beseffen hoe belangrijk beperkte down-time en tijd op locatie zijn. En omdat we voor elk type vervuiling een passende oplossing weten te bieden.

In vier fases (diagnose – advies – behandeling – opvolging) kunt u de kwaliteit van systeemwater analyseren, behandelen en onderhouden. De benodigde investering blijft beperkt; het Onderhoudsprotocol Systeemwater is met eenvoudige handelingen door een installateur uit te voeren. Afgezet tegen de beperkte kosten is het gerealiseerde rendementsbehoud spectaculair te noemen.

Fernox haalt alles uit een systeem.

Welcome! Bienvenue!

Selecteer alstublieft uw taal. Veuillez sélectionner votre langue.

>Nederlands          >Français

You have Successfully Subscribed!

FERNOX UITSPRAAK COVID -19