Test Kits

Voordat u een oplossing voorstelt, moet eerst het probleem goed vastgesteld worden. Fernox heeft een assortiment test kits waarmee u de kwaliteit van het CV water kunt vaststellen en meten om een effectieve oplossing te zoeken voor een storing of rendementsverlies.