Search Products…
Generic filters

Search Products…
Generic filters

Cleaner F3 Express 400ml

Productcode: 62420 Categorie:

Cleaner F3 is een effectieve, universele pH-neutrale, niet-schuimende reiniger, die slib, kalk en puin uit bestaande cv-systemen verwijdert om het verwarmingsrendement te herstellen en het ketelgeluid te elimineren. Bij de ingebruikname van nieuwe systemen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en best practices is Cleaner F3 ideaal voor het verwijderen van fluxresten en ander installatiepuin om de levensduur van de ketel en de efficiëntie van het systeem te helpen verlengen. De Fernox Express serie maakt gebruik van Barrier Pressure Pack technologie en persluchtpropellent om het product uit te stoten, zodat de gehele serie onbrandbaar is. De stuwstof (perslucht) wordt niet gemengd met het actieve product, zodat er geen risico is op het binnendringen van lucht in het systeem, wat het toekomstige risico op corrosie zou kunnen versnellen.

Filters Sort results
No results found. Clear filters and try again?

Cleaner F3 Express beschermt een groot systeem (130 liter of tot 16 enkelvoudige radiatoren) en kan rechtstreeks in een radiator-ontluchter, systeem-vullingslus, of via een TF1 filter met behulp van de juiste adapter die bij het product wordt geleverd. Fernox Express doseert het systeem in minder dan 30 seconden zonder dat het systeem hoeft te worden afgetapt, wat ter plaatse tijd bespaart. Bij dosering via een TF1-filter moet het filter vóór de behandeling met het product worden ontdaan van alle verzamelde verontreinigingen. Extra/herhaalde toepassingen van Cleaner F3 kunnen nodig zijn voor grotere systemen, of als systemen zwaar geslibd zijn.

Fernox Cleaner F3 kan ook worden gebruikt in combinatie met een krachtspoelpomp. Raadpleeg in dat geval de instructies van de fabrikant van het toestel. Bij gebruik van Cleaner F3 met een krachtspoelpomp moet de reiniging binnen een uur voltooid zijn. Gebruik dynamische spoeling met gewoon water tot het water helder is, en test met een TDS-meter om zeker te zijn van een grondige spoeling. Vul het systeem bij door een geschikte Fernox Protector toe te voegen voor een langdurige bescherming tegen corrosie en kalkaanslag. In indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer, bijv. “Primatic” en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt.

Laat eerst het hele systeem leeglopen en vul het opnieuw met gewoon water. Voor optimale resultaten moet het gehele systeem, met inbegrip van eventuele radiatoren met druppeltoevoer, volledig afwaterbaar zijn. Bij voorkeur moeten hiertoe tijdelijk kleppen met volledige doorlaat en slangaansluitingen worden verstrekt. Gemotoriseerde en thermostatisch geregelde kleppen moeten zo worden ingesteld dat tijdens het reinigen of spoelen geen enkel deel van het systeem wordt afgesloten. De lozing moet plaatsvinden in het riool en niet in de afvoer van het oppervlaktewater. Bij open-geventileerde systemen dient men Fernox Cleaner F3 toe te voegen via het expansievat. Bij gesloten systemen toevoegen via een radiator met behulp van een Fernox Injector. Bij het reinigen van bestaande systemen moeten slib en vuil gedurende ten minste een uur worden uitgespoeld bij normale bedrijfstemperaturen. Echter, voor het verwijderen van kalk- en ijzeroxide-aanslag kan de reinigingstijd echter worden verlengd tot maximaal een week bij de normale verwarmingscyclus. Als een radiator na een uur nog steeds een koude plek heeft, verhoog dan de doorstroming door de kranen op de andere radiatoren dicht te draaien.

In sommige gevallen kan een extra of herhaalde dosis Cleaner F3 Express nodig zijn. Laat het systeem leeglopen en spoel het grondig door om het reinigingsmiddel en vuil te verwijderen. Waarschijnlijk zijn ten minste drie volledige waterverversingen nodig. Dit is een cruciaal onderdeel van het reinigingsproces en moet correct worden uitgevoerd. Gebruik een spoeltestmeter zoals de Fernox TDS-meter om er zeker van te zijn dat de Totaal Opgeloste Vaste Stoffen naar tevredenheid zijn verwijderd.

Het systeem kan als doorgespoeld worden beschouwd wanneer de systeemwaterwaarde binnen 10% van de leidingwaterwaarde ligt. Verschillen van meer dan 10% geven aan dat er aanzienlijke resten van het reinigingsmiddel in het systeem zijn achtergebleven en dat er verder moet worden doorgespoeld. Indien ze niet worden verwijderd, zullen de resten van het reinigingsmiddel corrosie bevorderen en het reinigingsproces tenietdoen.

Fernox Cleaner F3 Express wordt geleverd in spuitbussen van 400ml met een universele applicatorset.

Fernox Cleaner F3 Express is geclassificeerd als ongevaarlijk, maar zoals met alle chemicaliën, buiten bereik van kinderen houden. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Draag geschikte handschoenen.

Kleur: Amberkleurig
Geur: Licht aromatisch
Vorm: Vloeibaar
pH (conc): 6,4
pH (bij gebruik) 6,5 – 7,7
SG: 1,182 bij 20°C

How to dose with Fernox Express via a radiator
The Fernox Express Range
How to dose with Fernox Express via TF1 Omega Filter
How does Fernox Cleaner F3 work?
Page 1 | 1-4 of 4

Fernox Protectors are suitable for use on systems of all ages. However, it would be  advantageous to clean and flush the system with Fernox Cleaner F3 to remove  sludge before adding the Protector F1.

Alternatively, the universal Fernox Filter Fluid+ Protector can deliver sludge and debris to an existing in-line filter or a newly installed TF1 Filter, whilst protecting the system against further corrosion formation.

Fernox Cleaner  F3 should ideally circulate around the system for at least one hour, or up to a week, after which it should be drained out and the system flushed/ cleaned before adding Fernox Protector F1 or Protector + Filter Fluid together with a Fernox TF1 Filter to protect the system from further corrosion and scale formation.

Soft and hard limescale on radiator walls can drastically reduce their ability to heat rooms efficiently. The problem often revolves around the boiler heat exchanger where the temperature is hottest, but deposits in radiators and pipework also lessen the effectiveness of the whole system.

It is therefore important to consider the whole central heating system when checking and establishing why its efficiency has dropped.

What causes fuel wastage?
There are two main forms of deposits found in heating systems:

Part L of the Building Regulations for England and Wales 2006 states that new all wet central heating systems should be pre-commission cleaned and treated with a central heating inhibitor. The correct method for inhibiting a central heating system is explained in a British Standard Code of Practice BS 7593:2006. If the cleanliness of a central heating system is maintained from the start, its life span can be extended as well as design efficiency optimised. However, if the efficiency of an existing system has been reduced due to a lack of cleaning or insufficient inhibition protection, remedial action should be taken. Fernox Cleaner F3 and Fernox Powerflushing Cleaner F5 are both designed to recondition systems and are particularly effective if the system is contaminated with black iron oxide sludge. Fernox DS40 System Cleaner should be used if limescale deposition is evident. However, it is important to note that cleaning or descaling will never fully restore the heating system to its original condition. After cleaning, the system should be protected against further corrosion or scaling by using Fernox Protector F1 or Fernox Protector MB-1, or in systems where a system filter has been installed, Fernox Protector + Filter Fluid can be used.

  • In hard water areas, limescale forms mainly on the hottest surfaces. Low water content and tubular boilers are particularly prone. High skin temperatures can attract lime even from relatively soft waters, but these are unlikely to cause limescale problems. However, temperature is not the only factor that can promote limescale deposition. The design of components or choice of material and surface finish can all increase or decrease the probability of scaling. As modern condensing boilers have far narrower flow channels in the heat exchanger than older cast iron boilers, less deposition is required to cause noticeably detrimental effects to system performance. Limescale deposition that affects system performance can begin from waters containing as little as 100ppm of hardness.
  • Black iron oxide sludge is produced continuously in all untreated installations, even in the near absence of air or dissolved oxygen, mainly due to electrolytic corrosion. If there are higher levels of dissolved oxygen (perhaps because of an aeration fault) it compounds the problem. Iron oxide is five times heavier than water and settles in areas of reduced flow such as radiators.

As well as wasting fuel, these deposits cause other problems such as boiler noise and component failure, notably relating to circulator pumps and boiler heat exchangers.

Part L of the Building Regulations for England and Wales 2006 states that new all wet central heating systems should be pre-commission cleaned and treated with a central heating inhibitor. The correct method for inhibiting a central heating system is explained in a British Standard Code of Practice BS 7593:2006.

If the cleanliness of a central heating system is maintained from the start, its life span can be extended as well as design efficiency optimised. However, if the efficiency of an existing system has been reduced due to a lack of cleaning or insufficient inhibition protection, remedial action should be taken.

Fernox Cleaner F3 and Fernox Powerflushing Cleaner F5 are both designed to recondition systems and are particularly effective if the system is contaminated with black iron oxide sludge. Fernox DS40 System Cleaner should be used if limescale deposition is evident. However, it is important to note that cleaning or descaling will never fully restore the heating system to its original condition. After cleaning, the system should be protected against further corrosion or scaling by using Fernox Protector F1 or Fernox Protector MB-1, or in systems where a system filter has been installed, Fernox Filter Fluid+ Protector can be used.

Follow these steps to successfully dose your central heating system.

 

Make sure the system is turned off and allow radiators to cool down (1). Select a radiator and shut both the wheel-head and lock shield valves (2). If a thermostatic radiator valve (TRV) is fitted, close it by turning it to the minimum setting.

Having removed the air vent pin using a cloth to absorb any escaping water (3). Screw the Fernox Express injection nozzle into the air vent (after cutting to the right diameter to fit tightly (4)). Fit the tube to the adapter and screw onto the canister. Attach the other end of the tube onto the nozzle in the radiator (5).

Re-open the wheel-head valve (6) (or TRV) and inject all the content of the Fernox Express by squeezing the trigger for 30 seconds (7). After the product has been dispensed close the wheel-head valve (8) (or TRV), remove the injector nozzle and tighten the air vent pin (9). Open both radiator valves, turn on the central heating system (10) and let it run for 15 minutes to allow the Express to disperse around the system.

Fernox Express can also be for dosed via the system filling loop using the appropriate special adapter supplied with the Express product as well as via the bleed valve on a fitted Fernox TF1 Filter. The whole process takes less than two minutes.

Corrosion occurs when a refined metal reverts back to its natural ore state. Corrosion in water systems takes place when two areas of metal with a different electrical charge are in contact or linked via a conductor such as water.

Corrosion occurs when a refined metal reverts back to its natural ore state. Corrosion in water systems takes place when two areas of metal with a different electrical charge are in contact or linked via a conductor such as water.

What should be done?
An inhibitor should be added to system water to reduce the rate at which corrosion takes place. To determine the existing level of protection simply use the Fernox Protector Test Kit to measure the concentration of inhibitor within the system for an instant on-site result.

Over and under-dosing with inhibitors
Although manufacturers specify a recommended dose rate for their product, it is important to find out how a product performs when over or under-dosed. Anodic passivating products will require a sufficient dose to ‘coat’ the internal surfaces of the system, plus some excess to maintain this film. If the dose is below the level required to achieve sufficient protection, exposed areas of metal will continue to corrode. Over-dosing with anodic inhibitors is unlikely to have any detrimental effect.

Negative impact of contaminants
However, corrosion inhibitors will not be fully effective if under-dosed, but will have a partially protective effect. Negative impact of contaminants The presence of contamination by flux residues, existing corrosion sludge, residual cleaning agent, or even washing-up liquid may adversely affect the performance of an inhibitor and lead to corrosion. To make sure an inhibitor performs as effectively as possible, it is advisable to clean the system thoroughly before treating. the Fernox Water Test Kit, the Fernox F3/ F5 Cleaner Test Kit or the Total Dissolved Solids (TDS) Meter can be used to check that a system has been adequately cleaned and flushed before an inhibitor is added.

Systems should be cleaned when commissioning a new system or installing a new boiler within an existing system. The purpose of cleaning and flushing is to remove mineral oil, harmful flux residues and installation debris which can cause corrosion.

Cleaning existing systems removes magnetite (black iron oxide), haematite (red iron oxide) and limescale improving the circulation and reducing fuel wastage and boiler noise.

New systems domestic 
Fernox Cleaner F3 or Fernox Powerflushing Cleaner F5 should be added before commissioning the system. Simply circulate Fernox Cleaner F3 or Fernox Powerflushing Cleaner F5 for at least one hour when the boiler is switched on, after which the system should be drained and thoroughly flushed until the water runs clear.

Existing systems domestic
Ideally the system should be powerflushed to remove any existing treatment, sludge and contaminant. Fernox Cleaner F3 or Cleaner F5 should be added to system water and circulated hot for at least one hour after which the system must be drained and flushed until the water runs clear. The cleaning time can be extended to up to one week for systems which suffer from hardened iron oxides and limescale.

For both new and existing systems, a Fernox TDS Meter should be used to ensure efficient flushing by comparing the readings of the system water and mains water. The system is thoroughly flushed if the readings are within 10% of each other.  Alternatively, the Fernox Cleaner F3/F5 Test Kit can be used to determine the level of cleaner residues remaining in the system.

Protecting new and existing systems
In accordance with Part L of the Building Regulations, after cleaning with Fernox Cleaner F3 or Fernox Powerflushing Cleaner F5, add Fernox Protector F1 with the final fill water for long-term protection against corrosion and limescale.

All Fernox Protector/Inhibitor products are compatible with commonly used metals in central heating systems, including aluminium, and are suitable for use with plastic pipework. For continued protection, check Protector/Inhibitor levels annually using the Fernox Protector Test Kit or the Fernox System Health Check postal service and top up product level as required.

Boiler noise is usually the result of limescale deposition within the heat exchanger of a boiler. This condition is worsened if magnetite is also present in the system, as this combines with the limescale to form a much harder deposit.

Boiler noise is usually the result of limescale deposition within the heat exchanger of a boiler. This condition is worsened if magnetite is also present in the system, as this combines with the limescale to form a much harder deposit. Other sediment forming debris such as sand and brick dust entering the system during installation can also become part of the hardened deposit. Local water conditions also play an important part, particularly the scale-forming solids dissolved in the supply water.

Boiler noise is directly related to the rapid condensation or implosion of steam in water. Localised boiling develops on the surface of the deposit, and small steam bubbles are created that make a rattling noise as they leave the surface and travel around the system.

When installed into existing systems, new boilers can become excessively fouled soon afterwards by oxide sludge present in the system water. Replacing a boiler can disturb soft sludge and loosen sediment in other parts of the system, causing these contaminants to be transported by the system water and re-deposited in the new heat exchanger.

The same phenomenon can occur as a result of circulator replacement if flow rates change. The risk of sediment and sludge deposition in new boilers can be avoided by cleaning the system as part of the installation process. Guidance on correct cleaning and treatment can be found in BS 7593:2006 Code of Practice for Treatment of Water in Domestic Hot Water Central Heating Systems.

What should be done?

Fernox Boiler Noise Silencer F2 is specifically formulated to significantly reduce boiler noise by reducing the surface tension of the system water. The reduced surface tension prevents large bubbles from being able to form and so the associated noise is greatly lessened.  Fernox Boiler Noise Silencer F2 efficiently treats the effects of a noisy boiler until the causes can be treated with a full clean of the system.

Fernox DS40 Descaler and Cleaner selectively dissolves scale deposits without attacking the metals commonly found in central heating s62486ystems. However this acid-based cleaner should only be used in new installations or in systems less than 10 years old.

Older systems that have been untreated for periods of time may have existing leaks that are temporarily plugged with corrosion debris. Installations with a history of radiator corrosion failures should not be acid cleansed, as other radiators are likely to have deep corrosion pits or complete perforations.

Older installations can be substantially improved, however, by dispersing the sludge with Fernox Cleaner F3 or Fernox Fernox Powerflushing Cleaner F5, followed by powerflushing with plain water.

After removing all soft sludge from older installations, separate boiler de-scaling may be helpful to resolve the problem. In order to do this, all the radiators should be isolated after which the system can be descaled with Fernox DS40 System Cleaner over a period of time – up to 24 hours.  This process should be followed by neutralisation with Fernox System Neutraliser before powerflushing with plain water.

Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
62420
95 × 66 × 218 mm
5014551624207
241 x 178 x 339 mm
50145510018796

Nieuwsbrief

© Fernox 2021. All rights reserved

Country