Cleaner F3 Express 400ml

Productcode: 62420

Cleaner F3 is een effectieve, universele pH-neutrale, niet-schuimende reiniger, die slib, kalk en puin uit bestaande cv-systemen verwijdert om het verwarmingsrendement te herstellen en het ketelgeluid te elimineren. Bij de ingebruikname van nieuwe systemen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en best practices is Cleaner F3 ideaal voor het verwijderen van fluxresten en ander installatiepuin om de levensduur van de ketel en de efficiëntie van het systeem te helpen verlengen. De Fernox Express serie maakt gebruik van Barrier Pressure Pack technologie en persluchtpropellent om het product uit te stoten, zodat de gehele serie onbrandbaar is. De stuwstof (perslucht) wordt niet gemengd met het actieve product, zodat er geen risico is op het binnendringen van lucht in het systeem, wat het toekomstige risico op corrosie zou kunnen versnellen.

  • Snel en handig in gebruik – dosering in 30 seconden – geen noodzaak om het systeem af te tappen
  • Neutrale, universele reiniger voor de ingebruikname van nieuwe en bestaande verwarmingssystemen
  • In combinatie met de Protector F1 kan elke keer dat u uw ruimte opwarmt een brandstofbesparing tot 15% worden bereikt
  • Eén 400ml, 100% recycleerbare bus behandelt tot 130 liter systeemwater (16 radiatoren) en het equivalent van 250m2 vloerverwarming.
  • Compatibel met alle metalen en materialen, inclusief aluminium
  • pH-neutraal, ongevaarlijk en milieuvriendelijk – toevoegen via een radiator, handdoekrek, vullingslus of TF1 System Filter
Toepassing

Cleaner F3 Express beschermt een groot systeem (130 liter of tot 16 enkelvoudige radiatoren) en kan rechtstreeks in een radiator-ontluchter, systeem-vullingslus, of via een TF1 filter met behulp van de juiste adapter die bij het product wordt geleverd. Fernox Express doseert het systeem in minder dan 30 seconden zonder dat het systeem hoeft te worden afgetapt, wat ter plaatse tijd bespaart. Bij dosering via een TF1-filter moet het filter vóór de behandeling met het product worden ontdaan van alle verzamelde verontreinigingen. Extra/herhaalde toepassingen van Cleaner F3 kunnen nodig zijn voor grotere systemen, of als systemen zwaar geslibd zijn.

Fernox Cleaner F3 kan ook worden gebruikt in combinatie met een krachtspoelpomp. Raadpleeg in dat geval de instructies van de fabrikant van het toestel. Bij gebruik van Cleaner F3 met een krachtspoelpomp moet de reiniging binnen een uur voltooid zijn. Gebruik dynamische spoeling met gewoon water tot het water helder is, en test met een TDS-meter om zeker te zijn van een grondige spoeling. Vul het systeem bij door een geschikte Fernox Protector toe te voegen voor een langdurige bescherming tegen corrosie en kalkaanslag. In indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer, bijv. “Primatic” en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt.

Laat eerst het hele systeem leeglopen en vul het opnieuw met gewoon water. Voor optimale resultaten moet het gehele systeem, met inbegrip van eventuele radiatoren met druppeltoevoer, volledig afwaterbaar zijn. Bij voorkeur moeten hiertoe tijdelijk kleppen met volledige doorlaat en slangaansluitingen worden verstrekt. Gemotoriseerde en thermostatisch geregelde kleppen moeten zo worden ingesteld dat tijdens het reinigen of spoelen geen enkel deel van het systeem wordt afgesloten. De lozing moet plaatsvinden in het riool en niet in de afvoer van het oppervlaktewater. Bij open-geventileerde systemen dient men Fernox Cleaner F3 toe te voegen via het expansievat. Bij gesloten systemen toevoegen via een radiator met behulp van een Fernox Injector. Bij het reinigen van bestaande systemen moeten slib en vuil gedurende ten minste een uur worden uitgespoeld bij normale bedrijfstemperaturen. Echter, voor het verwijderen van kalk- en ijzeroxide-aanslag kan de reinigingstijd echter worden verlengd tot maximaal een week bij de normale verwarmingscyclus. Als een radiator na een uur nog steeds een koude plek heeft, verhoog dan de doorstroming door de kranen op de andere radiatoren dicht te draaien.

In sommige gevallen kan een extra of herhaalde dosis Cleaner F3 Express nodig zijn. Laat het systeem leeglopen en spoel het grondig door om het reinigingsmiddel en vuil te verwijderen. Waarschijnlijk zijn ten minste drie volledige waterverversingen nodig. Dit is een cruciaal onderdeel van het reinigingsproces en moet correct worden uitgevoerd. Gebruik een spoeltestmeter zoals de Fernox TDS-meter om er zeker van te zijn dat de Totaal Opgeloste Vaste Stoffen naar tevredenheid zijn verwijderd.

Het systeem kan als doorgespoeld worden beschouwd wanneer de systeemwaterwaarde binnen 10% van de leidingwaterwaarde ligt. Verschillen van meer dan 10% geven aan dat er aanzienlijke resten van het reinigingsmiddel in het systeem zijn achtergebleven en dat er verder moet worden doorgespoeld. Indien ze niet worden verwijderd, zullen de resten van het reinigingsmiddel corrosie bevorderen en het reinigingsproces tenietdoen.

Verpakking, hantering en veiligheid

Fernox Cleaner F3 Express wordt geleverd in spuitbussen van 400ml met een universele applicatorset.

Fernox Cleaner F3 Express is geclassificeerd als ongevaarlijk, maar zoals met alle chemicaliën, buiten bereik van kinderen houden. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Draag geschikte handschoenen.

Specifieke productgegevens

Kleur: Amberkleurig
Geur: Licht aromatisch
Vorm: Vloeibaar
pH (conc): 6,4
pH (bij gebruik) 6,5 – 7,7
SG: 1,182 bij 20°C

Volumetrie / afmetingen
Filters Sort results
Reset Apply
Productcode
Afmetingen enkele eenheid (Hoogte x Breedte x Diepte)
Barcode enkele eenheid
Afmetingen buitenverpakking (Hoogte x Breedte x Diepte)
Barcode buitenverpakking (ITF)
62420
218 × 66 × 95 mm
5014551624207
241 x 178 x 339 mm
50145510018796
De vernieuwde 400 ml Express reeks
Hoe werkt Fernox Cleaner F3?

Country