Leak Sealer F4 Express 400ml

Productcode: 62422

Leak Sealer F4 is een interne lekdichtingsmachine die is ontwikkeld voor gebruik in een centraal verwarmingssysteem om kleine, ontoegankelijke lekken en huilen af te dichten die drukverlies en ketel uitval kunnen veroorzaken. Eenmaal gedispenseerd in het systeem vindt het product het gebied waar zuurstof binnenkomt en vormt het een polymeer om het gaatje af te dichten. De unieke afdichtingsefficiëntie van deze marktleidende waterbehandelingsmiddel is binnen 1-24 uur na toepassing bewezen om verstoppingen of beperkingen binnen de ketel of kwetsbare systeemcomponenten zoals pompen en veiligheidsvoorzieningen te voorkomen. Een lek kan snel en efficiënt worden gedicht, zonder dat er een complete systeemafvoer nodig is. De Fernox Express serie maakt gebruik van Barrier Pressure Pack technologie en persluchtpropellent om het product uit te stoten, zodat de gehele serie onbrandbaar is. De stuwstof (perslucht) wordt niet gemengd met het actieve product, zodat er geen risico is op het binnendringen van lucht in het systeem, wat het toekomstige risico op corrosie zou kunnen versnellen.

  • Zoekt en dicht ontoegankelijke, inwendige microscopische lekken snel af
  • Snel en handig om te gebruiken – dosering in 30 seconden – geen noodzaak om het systeem af te tappen
  • Veilig in gebruik – veroorzaakt geen verstoppingen in het leidingwerk of kwetsbare ketelonderdelen zoals pompen, luchtroosters en warmtewisselaars
  • Niet-giftige, milieuvriendelijke formulering, perslucht aangedreven en 100% recycleerbaar kan
  • Bespaart tijd en geld bij het aftappen en repareren.
  • Toevoegen via een radiator, vullingslus of TF1 System Filter – alle meegeleverde adapters
Toepassing

Een enkele dosis Leak Sealer F4 Express is voldoende voor een grotere woning met een verwarmingssysteem van 130 liter, tot 16 radiatoren of 250 m2 vloerverwarming en kan rechtstreeks in een radiatorontluchter of een vulleiding worden gedoseerd, of via een TF1 filter met behulp van de juiste adapter die bij het product wordt geleverd. Fernox Express doseert het systeem in minder dan 30 seconden zonder dat het systeem hoeft te worden afgetapt, wat ter plaatse tijd bespaart. Bij dosering via een TF1-filter moet het filter vóór de behandeling met het product worden ontdaan van alle verzamelde verontreinigingen. In indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer, bijv. “Primatic” en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt.

Verpakking, hantering en veiligheid

Fernox Leak Sealer F4 Express wordt geleverd in spuitbussen van 400 ml met een universele applicatorset.

Fernox Leak Sealer F4 Express is geclassificeerd als ongevaarlijk, maar zoals met alle chemicaliën, buiten bereik van kinderen houden. Niet mengen met andere chemicaliën. Niet innemen. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.

Specifieke productgegevens

Kleur: Wit
Vorm: Viskeuze vloeistof
Geur: zwak
pH: 5,0 – 7,0
SG: 1,0 bij 20°C

Volumetrie / afmetingen
Filters Sort results
Reset Apply
Productcode
Afmetingen enkele eenheid (Hoogte x Breedte x Diepte)
Barcode enkele eenheid
Afmetingen buitenverpakking (Hoogte x Breedte x Diepte)
Barcode buitenverpakking (ITF)
62422
218 × 66 × 95 mm
5014551624221
241 x 178 x 339 mm
50145510018864

Tak, wszystkie uszczelniacze wewnętrzne Fernox, takie jak Fernox Leak Sealer F4, mogą być bez obaw stosowane w kotłach kondensacyjnych i innych z niską zawartością wody.

Nie zablokują zaworów, ani ujść. Uszczelniacz Sealer F4 Express zalecany jest do systemów pod ciśnieniem, ponieważ może być dodany w 30 sekund przez grzejnik, zawór do napełniania lub filtr Fernox TF1 Filter bez konieczności spuszczania wody z systemu.

Make sure the system is turned off and allow radiators to cool down (1). Select a radiator and shut both the wheel-head and lock shield valves (2). If a thermostatic radiator valve (TRV) is fitted, close it by turning it to the minimum setting.

Having removed the air vent pin using a cloth to absorb any escaping water (3). Screw the Fernox Express injection nozzle into the air vent (after cutting to the right diameter to fit tightly (4)). Fit the tube to the adapter and screw onto the canister. Attach the other end of the tube onto the nozzle in the radiator (5).

Re-open the wheel-head valve (6) (or TRV) and inject all the content of the Fernox Express by squeezing the trigger for 30 seconds (7). After the product has been dispensed close the wheel-head valve (8) (or TRV), remove the injector nozzle and tighten the air vent pin (9). Open both radiator valves, turn on the central heating system (10) and let it run for 15 minutes to allow the Express to disperse around the system.

Fernox Express can also be for dosed via the system filling loop using the appropriate special adapter supplied with the Express product as well as via the bleed valve on a fitted Fernox TF1 Filter. The whole process takes less than two minutes.

Yes, all Fernox internal leak sealers, such as Fernox Leak Sealer F4, are safe for use with combination and other low water content boilers.

They will not block valves or vents. Leak Sealer F4 Express is recommended for all pressurised systems as this can be added in 30 seconds via a radiator, filling loop or Fernox TF1 Filter, without the need to drain the system.

Hoe werkt Fernox Lekdichter Leak Seaker F4?
De vernieuwde 400 ml Express reeks

Country